Monthly Archives - Tháng Chín 2018

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 Tổng công ty nhập khẩu Rượu vang Tây Âu Wine , hoạt động theo Luật Doanh nghiệp , được thành lập theo Quyết định số 75/2003/QĐ-BCN ngày 06 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp theo uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm các thành viên là doanh nghiệp hạch toán độc lập, doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc và đơn vị sự nghiệp có quan hệ mật thiết về lợi ích [...]

Xem thêm...

Quyết định chính phủ về rượu vang

Quyết định chính phủ về rượu vang Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành  Rượu vang  đến năm 2015. Tầm nhìn đến năm 2025 với các nội dung chủ yếu sau đây: Quan điểm phát triển Phát triển ngành công nghiệp sản xuất rượu vang theo hướng bền vững. Chú trọng bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm cho người dùng và bảo vệ môi trường sinh thái. Áp dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến trong sản xuất rượu vang. Để [...]

Xem thêm...

Nghị định thuế nhập khẩu ưu đãi-Rượu vang

BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN GIAI ĐOẠN 2016 – 2018 Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016; Để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa giữa các nước thành viên Hiệp hội các guốc gia Đông [...]

Xem thêm...

THÔNG TƯ VỀ SẢN SUẤT KINH DOANH RƯỢU VANG

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 40/2008/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH RƯỢU Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ. Về sản xuất, kinh doanh rượu vang; Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể [...]

Xem thêm...

Tìm hiểu về rượu vang Ý

Tìm hiểu về rượu vang Ý Ý (italia) là một quốc gia nổi tiếng thế giới về sản xuất rượu vang. Là một thương hiệu rượu vang được toàn thế giới biết đến. Với bề dày kinh nghiệm bậc nhất trên thế giới về lĩnh vực sản suất rượu vang. Cùng những quy định nghiêm ngặt trong quá trình trồng nho nguyên liệu, quy trình sản suất. Họ đã cho ra những chai rượu vang chất lượng, hương vị bậc [...]

Xem thêm...

Tìm hiểu rượu vang pháp AOC

Tìm hiểu rượu vang pháp AOC Rượu vang AOC bao gồm những loại vang có chất lượng tốt nhất nước Pháp. Mỗi loại phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt một loạt những quy định khắt khe như sau: Vùng sản xuất nho Mỗi vùng đươc quy định một cách chi tiết cụ thể. Chỉ những loại rượu vang làm từ nho lớn lên trong phạm vi lãnh thổ nhất định. Được chỉ định,định danh thì mới được sử dụng danh xưng [...]

Xem thêm...

QUYẾT ĐỊNH CHÍNH PHỦ

Ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu rượu vang Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ. Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan. Về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thủ tướng Chính [...]

Xem thêm...

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 04/2005/QĐ-BTC NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM 2005 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI MẶT HÀNG RƯỢU VANG NHẬP KHẨU Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP  ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, Cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức [...]

Xem thêm...

Phân loại hàng hóa rượu vang nhập khẩu

PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU RƯỢU VANG Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ. Quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rượu vang; Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính. Hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rượu vang; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày [...]

Xem thêm...

NGHỊ ĐỊNH VỀ XUÁT NHẬP KHẨU RƯỢU VANG

NGHỊ ĐỊNH VỀ XUÁT NHẬP KHẨU RƯỢU VANG BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN – HÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 2016 – 2018 Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 về xuất nhập khẩu rượu vang Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu rượu vang ngày 06 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm [...]

Xem thêm...