Monthly Archives - Tháng Một 2019

Giấy phép sản xuất rượu vang

Giấy phép sản xuất rượu vang Giấy phép sản xuất rượu vang, gồm hồ sơ đề nghị cấp giấy sản xuất rượu vang công nghiệp. Và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu vang thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy sản xuất rượu vang công nghiệp Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu vang công nghiệp (01 bộ) bao gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu vang [...]

Xem thêm...

Cấp Giấy phép phân phối rượu vang

Cấp Giấy phép phân phối rượu vang Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu vang (01 bộ) bao gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu vang. Theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương. Bản sao hợp đồng thuê/mượn. Hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho [...]

Xem thêm...

Quy định chung về nhập khẩu rượu vang

Quy định chung về nhập khẩu rượu vang Quy định chung về nhập khẩu rượu vang của chính phủ đối với các doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối rượu vang. Doanh nghiệp có Giấy phép phân phối rượu vang được phép nhập khẩu rượu và phải chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm của rượu nhập khẩu. Trường hợp nhập khẩu rượu bán thành phẩm, doanh nghiệp. Chỉ được bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu vang công [...]

Xem thêm...

Giấy phép sản xuất kinh doanh rượu vang

Giấy phép sản xuất kinh doanh rượu vang Hồ sơ Giấy phép sản xuất kinh doanh rượu vang đối với cá nhân và doanh nghiệp Giấy phép sản xuất rượu vang công nghiệp Giấy phép kinh doanh rượu vang được làm thành 04 bản. 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép, 01 bản gửi doanh nghiệp. Được cấp giấy phép, 01 bản gửi Bộ Công Thương (đối với giấy phép do Sở Công Thương cấp). Hoặc Sở Công Thương địa phương (đối với giấy phép do Bộ Công Thương cấp). Đối với [...]

Xem thêm...