Monthly Archives - Tháng Hai 2019

Tây Âu Wine

Xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt 1. Việc xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này được áp dụng dựa trên một trong các căn cứ theo thứ tự ưu tiên quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều 60 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 2. Đối với [...]

Xem thêm...

Áp dụng các hình thức xử phạt hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả

Áp dụng các hình thức xử phạt hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả 1. Hình thức xử phạt cảnh cáo quy định tại Nghị định này là hình thức xử phạt chính chỉ được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính có quy định hình thức xử phạt cảnh cáo và đối với cá nhân, tổ chức vi phạm có tình tiết quy định tại Điều 22 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 2. Hình thức phạt [...]

Xem thêm...
Rượu vang Tây Âu (44)

Phạm vi điều chỉnh

Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 2. Các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, [...]

Xem thêm...

Điều 68. Trách nhiệm thi hành

Điều 68. Trách nhiệm thi hành 1. Bộ trưởng Bộ Công thương có trách nhiệm quy định chi tiết và tổ chức thi hành Nghị định này. 2. Bộ trưởng Bộ Công thương quy định cụ thể các mẫu biên bản, quyết định sử dụng thống nhất trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Quản lý thị trường các cấp trong các lĩnh vực có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. 3. Các [...]

Xem thêm...
Botalcura Rượu vang Tây Âu

Điểm g khoản 2 Điều 30 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điểm g khoản 2 Điều 30 được sửa đổi, bổ sung như sau: “g) Trưng bày tại hội chợ, triển lãm hàng hóa không có nhãn hàng hóa hoặc có nhãn hàng hóa không đúng quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa, trừ hàng hóa tạm nhập để tham gia hội chợ, triển lãm sau đó tái xuất;” 18. Điều 61 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Điều 61. Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm [...]

Xem thêm...
Villagolf – Reserva Tây Âu wine

Điều 24. Xử phạt hành vi kinh doanh hàng giả

Điều 24. Xử phạt hành vi kinh doanh hàng giả 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả có giá trị đến 1.000.000 đồng; 2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này có giá trị từ trên 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. 3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi [...]

Xem thêm...

Điều 23. Vi phạm quy định về nhãn hàng hóa

Điều 23. Vi phạm quy định về nhãn hàng hóa 1. Đối với hành vi kinh doanh hàng hóa có nhãn (kể cả nhãn phụ) bị che lấp, rách nát, mờ không đọc được hoặc không đọc được hết các nội dung trên nhãn hàng hóa; kinh doanh hàng hóa có nhãn ghi không đúng quy định về kích thước chữ tiếng Việt và tiếng nước ngoài, ngôn ngữ sử dụng và đơn vị đo lường thì bị xử phạt [...]

Xem thêm...
Shop rượu vang tại tphcm

“Điều 22. Xử phạt hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu

  “Điều 22. Xử phạt hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu có giá trị đến 5.000.000 đồng. 2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này có giá trị từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. 3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng [...]

Xem thêm...
Shop rươu vang tại quận 7

“Điều 12. Xử phạt vi phạm hành chính về đăng ký kinh doanh

  “Điều 12. Xử phạt vi phạm hành chính về đăng ký kinh doanh Đối với các vi phạm hành chính về thủ tục đăng ký kinh doanh, về trụ sở, địa điểm kinh doanh, biển hiệu của thương nhân và các vi phạm khác về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được áp dụng theo các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà [...]

Xem thêm...
rượu vang cayao tại tphcm

 Khoản 6 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

 Khoản 6 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau: “6. Trường hợp quá thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Pháp lệnh và Điều 23 Nghị định số 128 thì người có thẩm quyền xử phạt không được ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nhưng vẫn phải ra quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính thuộc diện cấm lưu hành, [...]

Xem thêm...