Monthly Archives - Tháng Năm 2019

Cửa hàng Rượu vang Pháp tại tphcm

Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó các bên thỏa thuận thực hiện việc mua bán một lượng nhất định của một loại hàng hóa nhất định qua Sở giao dịch hàng hoá theo những tiêu chuẩn của Sở giao dịch hàng hoá với giá được thỏa thuận tại thời điểm giao kết hợp đồng và thời gian giao hàng [...]

Xem thêm...
Rượu vang Tây Âu (11)

Thời hạn thanh toán

Thời hạn thanh toán Trừ trường hợp có thoả thuận khác, thời hạn thanh toán được quy định như sau: Bên mua phải thanh toán cho bên bán vào thời điểm bên bán giao hàng hoặc giao chứng từ liên quan đến hàng hoá; Bên mua không có nghĩa vụ thanh toán cho đến khi có thể kiểm tra xong hàng hoá trong trường hợp có thỏa thuận theo quy định tại Điều 44 của Luật này.   Điều 56. Nhận hàng Bên mua có [...]

Xem thêm...
rượu vang cayao tại tphcm

Nghĩa vụ bảo hành hàng hoá

Nghĩa vụ bảo hành hàng hoá Trường hợp hàng hoá mua bán có bảo hành thì bên bán phải chịu trách nhiệm bảo hành hàng hoá đó theo nội dung và thời hạn đã thỏa thuận. Bên bán phải thực hiện nghĩa vụ bảo hành trong thời gian ngắn nhất mà hoàn cảnh thực tế cho phép. Bên bán phải chịu các chi phí về việc bảo hành, trừ trường hợp có thoả thuận khác.   Điều 50. Thanh toán Bên mua có nghĩa vụ [...]

Xem thêm...
Cửa hàng rượu vang tại tphcm

Giao thừa hàng

Giao thừa hàng Trường hợp bên bán giao thừa hàng thì bên mua có quyền từ chối hoặc chấp nhận số hàng thừa đó. Trường hợp bên mua chấp nhận số hàng thừa thì phải thanh toán theo giá thoả thuận trong hợp đồng nếu các bên không có thoả thuận khác.   Điều 44. Kiểm tra hàng hoá trước khi giao hàng Trường hợp các bên có thoả thuận để bên mua hoặc đại diện của bên mua tiến hành kiểm tra hàng [...]

Xem thêm...
Seo từ khóa lên tốp tại tphcm

Giao hàng trước thời hạn đã thỏa thuận

Giao hàng trước thời hạn đã thỏa thuận Trường hợp bên bán giao hàng trước thời hạn đã thỏa thuận thì bên mua có quyền nhận hoặc không nhận hàng nếu các bên không có thoả thuận khác.   Điều 39. Hàng hoá không phù hợp với hợp đồng Trường hợp hợp đồng không có quy định cụ thể thì hàng hoá được coi là không phù hợp với hợp đồng khi hàng hoá đó thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) [...]

Xem thêm...
Rượu vang Chateau Sansonnet-St Emilion Grand Cru

Giao hàng và chứng từ liên quan đến hàng hóa

Giao hàng và chứng từ liên quan đến hàng hóa Bên bán phải giao hàng, chứng từ theo thỏa thuận trong hợp đồng về số lượng, chất lượng, cách thức đóng gói, bảo quản và các quy định khác trong hợp đồng. Trường hợp không có thỏa thuận cụ thể, bên bán có nghĩa vụ giao hàng và chứng từ liên quan theo quy định của Luật này.   Điều 35. Địa điểm giao hàng Bên bán có nghĩa vụ giao hàng đúng địa [...]

Xem thêm...

Tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hàng hoá

Tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hàng hoá Tạm nhập, tái xuất hàng hóa là việc hàng hoá được đưa từ nước ngoài hoặc từ các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật vào Việt Nam, có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hoá đó ra khỏi Việt Nam. Tạm xuất, tái [...]

Xem thêm...
Rượu vang Chile tết ngon nhất

Hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá

Hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Đối với các loại hợp đồng mua bán hàng hoá mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó.   Điều 25. Hàng hoá cấm kinh doanh, hàng hoá hạn chế kinh doanh, hàng hóa kinh doanh có điều kiện Căn cứ [...]

Xem thêm...
Rượu vang đón tết

Quyền của Chi nhánh

Quyền của Chi nhánh Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Chi nhánh. Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Giao kết hợp đồng tại Việt Nam phù hợp với nội dung hoạt động được quy định trong giấy phép thành lập Chi nhánh và theo quy định của Luật này. Mở tài khoản bằng đồng [...]

Xem thêm...
Mua bán Rượu vang tại quận Thủ Đức

Thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam

Thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam Thương nhân nước ngoài là thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận. Thương nhân nước ngoài được đặt Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam; thành lập tại Việt Nam doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo các hình thức do pháp luật Việt Nam quy định. Văn phòng [...]

Xem thêm...