Monthly Archives - Tháng Chín 2019

Tây Âu Wine

Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn Người nộp thuế đã phản ánh đầy đủ, trung thực các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ nhưng khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn hoặc khai sai nhưng không thuộc các trường hợp [...]

Xem thêm...

Nguyên tắc, thủ tục xử phạt vi phạm pháp luật về thuế

Nguyên tắc, thủ tục xử phạt vi phạm pháp luật về thuế Mọi hành vi vi phạm pháp luật về thuế được phát hiện phải được xử lý kịp thời, công minh, triệt để. Mọi hậu quả do vi phạm pháp luật về thuế gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân chỉ bị xử phạt hành chính thuế khi có hành vi vi phạm pháp luật về thuế. Việc xử lý vi [...]

Xem thêm...

Cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu

Cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu Cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu được thực hiện khi cơ quan hải quan không áp dụng được hoặc đã áp dụng các biện pháp theo quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều 93 của Luật này nhưng vẫn chưa thu đủ số tiền thuế nợ, tiền [...]

Xem thêm...
Điểm bán rượu vang tết tại tphcm

Cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên

Cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên Cơ quan quản lý thuế không áp dụng được các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 93 của Luật này hoặc đã áp dụng nhưng vẫn chưa thu đủ số tiền thuế nợ, tiền phạt thì được quyền áp dụng biện pháp kê biên tài sản, bán [...]

Xem thêm...

Cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế

Cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế Biện pháp trích tiền từ tài khoản áp dụng đối với đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế có tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng khác Khi nhận được quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, Kho bạc [...]

Xem thêm...
Tây Âu Wine

Thẩm quyền quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Thẩm quyền quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế, Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 93 của Luật này. Việc thu hồi giấy chứng nhận [...]

Xem thêm...

Khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế có quyền quyết định khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế. Trong trường hợp nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế là nơi ở thì phải được sự đồng ý bằng văn bản [...]

Xem thêm...
Điều 29 về kinh doanh rượu vang

Áp dụng các biện pháp trong thanh tra thuế đối với trường hợp có dấu hiệu trốn thuế

Áp dụng các biện pháp trong thanh tra thuế đối với trường hợp có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế Khi người nộp thuế có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế liên quan đến tổ chức, cá nhân khác. Khi dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế có tính chất phức tạp. Điều 89. Thu thập thông tin liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế có quyền yêu cầu tổ chức, [...]

Xem thêm...
Villagolf – Reserva Tây Âu wine

Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn thanh tra thuế, thành viên đoàn thanh tra thuế

Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn thanh tra thuế, thành viên đoàn thanh tra thuế Trưởng đoàn thanh tra thuế có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: a) Tổ chức, chỉ đạo các thành viên trong đoàn thanh tra thuế thực hiện đúng nội dung, đối tượng, thời hạn đã ghi trong quyết định thanh tra thuế; b) Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản, giải trình về những vấn [...]

Xem thêm...

Các trường hợp thanh tra thuế

Các trường hợp thanh tra thuế Đối với doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh đa dạng, phạm vi kinh doanh rộng thì thanh tra định kỳ một năm không quá một lần. Khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế. Để giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan quản lý thuế các cấp hoặc Bộ trưởng Bộ Tài chính. Điều 82. Quyết định thanh tra thuế Thủ trưởng cơ quan quản lý [...]

Xem thêm...