Author - admin

Điều khoản kinh doanh rượu vang

Điều khoản kinh doanh rượu vang Điều khoản kinh doanh rượu vang, các quy định của chính phủ, bộ công thương. Đối với các doanh ngiệp, hộ kinh doanh bán lẻ, bán tiêu dùng tại chỗ Điều kiện bán lẻ rượu vang Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh rượu vang được thành lập theo quy định của pháp luật. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng. Có văn bản [...]

Xem thêm...

Điều kiện phân phối rượu vang 

Điều kiện phân phối rượu vang Điều kiện phân phối rượu vang, bán buôn rượu vang do bộ công thương và chính phủ Việt Nam quy định Điều kiện phân phối rượu vang Là doanh nghiệp kinh doanh rượu vang được thành lập theo quy định của pháp luật. Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống. Kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 150 m2 trở lên. Rượu vang dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an [...]

Xem thêm...

Quyền và nghĩa vụ khi kinh doanh rượu vang

Quyền và nghĩa vụ khi kinh doanh rượu vang Quyền và nghĩa vụ khi kinh doanh rượu vang. Đối với cá nhân, doanh nghiệp phân phối, bán buôn, bán lẻ, bán tiêu dùng tại chỗ Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu vang thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại Không bắt buộc phải công bố chất lượng hàng hóa, dán tem rượu, ghi nhãn [...]

Xem thêm...

Chính sách cho kinh doanh rượu vang

Chính sách cho kinh doanh rượu vang Chính sách cho kinh doanh rượu vang đối với các doanh nghiệp, cá nhân sản xuât kinh daonh rượu vang. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất rượu vang công nghiệp Được bán rượu vang do doanh nghiệp sản xuất cho các thương nhân có Giấy phép phân phối rượu vang, bán buôn rượu vang, bán lẻ rượu vang, bán rượu tiêu dùng tại chỗ và thương nhân mua rượu vang để xuất [...]

Xem thêm...

Giấy phép sản xuất rượu vang

Giấy phép sản xuất rượu vang Giấy phép sản xuất rượu vang, gồm hồ sơ đề nghị cấp giấy sản xuất rượu vang công nghiệp. Và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu vang thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy sản xuất rượu vang công nghiệp Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu vang công nghiệp (01 bộ) bao gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu vang [...]

Xem thêm...

Cấp Giấy phép phân phối rượu vang

Cấp Giấy phép phân phối rượu vang Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu vang (01 bộ) bao gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu vang. Theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương. Bản sao hợp đồng thuê/mượn. Hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho [...]

Xem thêm...

Quy định chung về nhập khẩu rượu vang

Quy định chung về nhập khẩu rượu vang Quy định chung về nhập khẩu rượu vang của chính phủ đối với các doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối rượu vang. Doanh nghiệp có Giấy phép phân phối rượu vang được phép nhập khẩu rượu và phải chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm của rượu nhập khẩu. Trường hợp nhập khẩu rượu bán thành phẩm, doanh nghiệp. Chỉ được bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu vang công [...]

Xem thêm...

Giấy phép sản xuất kinh doanh rượu vang

Giấy phép sản xuất kinh doanh rượu vang Hồ sơ Giấy phép sản xuất kinh doanh rượu vang đối với cá nhân và doanh nghiệp Giấy phép sản xuất rượu vang công nghiệp Giấy phép kinh doanh rượu vang được làm thành 04 bản. 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép, 01 bản gửi doanh nghiệp. Được cấp giấy phép, 01 bản gửi Bộ Công Thương (đối với giấy phép do Sở Công Thương cấp). Hoặc Sở Công Thương địa phương (đối với giấy phép do Bộ Công Thương cấp). Đối với [...]

Xem thêm...

Giấy phép bán buôn rượu vang

Giấy phép bán buôn rượu vang Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu vang (01 bộ) bao gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu vang. Theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này. Bản sao Giấy, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương. Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp. Cơ sở dự kiến làm kho hàng, [...]

Xem thêm...

Thẩm quyền và thủ tục cấp phép

Thẩm quyền và thủ tục cấp phép Thẩm quyền và thủ tục cấp phép cho cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh rượu vang Thẩm quyền cấp phép a)Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu vang công nghiệp có quy mô từ 03 triệu lít/năm trở lên và Giấy phép phân phối rượu vang. b) Sở Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. Có quy mô dưới 03 triệu lít/năm. Và Giấy phép [...]

Xem thêm...