Chia Sẻ Kinh Nghiệm

Bán Rượu vang tại huyện Bình Chánh

Cấp lại giấy phép

Cấp lại giấy phép Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực: Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại đối với quy định lại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới. Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng: a) Hồ sơ đề nghị cấp lại (01 [...]

Xem thêm...
Cửa hàng rượu vang tại tphcm

THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU

THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU Điều 25. Thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép Thẩm quyền cấp giấy phép: a) Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô từ 03 triệu lít/năm trở lên và Giấy phép phân phối rượu; b) Sở Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít/năm và Giấy phép bán buôn [...]

Xem thêm...