Điều kiện phân phối rượu vang 

Điều kiện phân phối rượu vang 

Điều kiện phân phối rượu vang

Điều kiện phân phối rượu vang, bán buôn rượu vang do bộ công thương và chính phủ Việt Nam quy định

Điều kiện phân phối rượu vang

Là doanh nghiệp kinh doanh rượu vang được thành lập theo quy định của pháp luật.

Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống. Kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 150 mtrở lên.

Rượu vang dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

Điều kiện phân phối rượu vang 

Điều kiện phân phối rượu vang

hệ thống phân phối rượu vang trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên. Tại địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu.

Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu vang. Thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài.

Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Bảo vệ môi trường theo quy định.

Điều kiện bán buôn rượu vang

Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của phập luật.

Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 50 m2trở lên.

Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nơi thương nhân đặt trụ sở chính với ít nhất 03 thương nhân bán lẻ rượu.

Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu. Thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác.

Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Bảo vệ môi trường theo quy định.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *