Giấy phép bán buôn rượu vang

Giấy phép bán buôn rượu vang

Giấy phép bán buôn rượu vang

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu vang (01 bộ) bao gồm:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu vang. Theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.

Bản sao Giấy, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp. Cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán lẻ rượu vangbán rượu tiêu dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định.

Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.

Giấy phép bán buôn rượu vang

Giấy phép bán buôn rượu vang

Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận. Hoặc bản cam kết tham gia hệ thống bán buôn của các thương nhân bán lẻ; bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của các thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn của doanh nghiệp xin cấp phép.

Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu vang:

a) Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối rượu vang. Hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sản xuất. Thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;

b) Bản sao Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối. Hoặc Giấy phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu.

Bản cam kết do thương nhân tự lập. Trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu. Điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và kho hàng.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *