Giấy phép sản xuất kinh doanh rượu vang

Giấy phép sản xuất kinh doanh rượu vang

Giấy phép sản xuất kinh doanh rượu vang

Hồ sơ Giấy phép sản xuất kinh doanh rượu vang đối với cá nhân và doanh nghiệp

Giấy phép sản xuất rượu vang công nghiệp

Giấy phép kinh doanh rượu vang được làm thành 04 bản. 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép, 01 bản gửi doanh nghiệp. Được cấp giấy phép, 01 bản gửi Bộ Công Thương (đối với giấy phép do Sở Công Thương cấp). Hoặc Sở Công Thương địa phương (đối với giấy phép do Bộ Công Thương cấp).

Đối với Giấy phép sản xuất rượu vang thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Giấy phép được làm thành 04 bản: 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép. 01 bản gửi cơ sở được cấp giấy phép, 01 bản gửi Sở Công Thương.

Giấy phép sản xuất kinh doanh rượu vang

Giấy phép sản xuất kinh doanh rượu vang

Đối với Giấy phép phân phối rượu vang

Giấy phép được làm thành nhiều bản: 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép. 01 bản gửi doanh nghiệp được cấp giấy phép. 01 bản gửi Cục Quản lý thị trường. 01 bản gửi Sở Công Thương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và 01 bản gửi mỗi Sở Công Thương nơi doanh nghiệp đăng ký phân phối rượu. 01 bản gửi mỗi thương nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp kinh doanh rượu khác có tên trong giấy phép.

Đối với Giấy phép bán buôn rượu

Giấy phép được làm thành nhiều bản: 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép; 01 bản gửi doanh nghiệp được cấp Giấy phép; 01 bản gửi Bộ Công Thương; 01 bản gửi Chi Cục Quản lý thị trường; 01 bản gửi mỗi thương nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp kinh doanh rượu khác có tên trong giấy phép.

Đối với Giấy phép bán lẻ rượu, Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Giấy phép được làm thành nhiều bản: 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép. 01 bản gửi thương nhân được cấp giấy phép. 01 bản gửi Sở Công Thương. 01 bản gửi Chi Cục Quản lý thị trường. 01 bản gửi mỗi thương nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp kinh doanh rượu khác có tên trong giấy phép.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *