Quy định chung về nhập khẩu rượu vang

Quy định chung về nhập khẩu rượu vang

Quy định chung về nhập khẩu rượu vang

Quy định chung về nhập khẩu rượu vang của chính phủ đối với các doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối rượu vang.

Doanh nghiệp có Giấy phép phân phối rượu vang được phép nhập khẩu rượu và phải chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm của rượu nhập khẩu. Trường hợp nhập khẩu rượu bán thành phẩm, doanh nghiệp. Chỉ được bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu vang công nghiệp.

Doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu vang công nghiệp được phép nhập khẩu. Hoặc ủy thác nhập khẩu rượu vang bán thành phẩm để sản xuất rượu thành phẩm. 

Quy định chung về nhập khẩu rượu vang

Quy định chung về nhập khẩu rượu vang

Trừ trường hợp quy định tại Điều 31 của Nghị định này. Rượu vang nhập khẩu phải đáp ứng quy định sau:

a) Phải được ghi nhãn hàng hóa, dán tem rượu theo quy định tại Điều 6 Nghị định này;

b) Phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy. Hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật). Trước khi nhập khẩu và phải đáp ứng các quy định kiểm tra nhà nước. Về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu.

Rượu chỉ được nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế.

Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp chưa được cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. Giấy phép phân phối rượu được nhập khẩu rượu. Để thực hiện thủ tục cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy. Hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Với tổng dung tích không quá 03 lít trên một nhãn rượu. Rượu nhập khẩu trong trường hợp này không được bán trên thị trường.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *