Tin Tức

rượu vang cayao tại tphcm

Thanh tra bảo hiểm xã hội

Thanh tra bảo hiểm xã hội Thanh tra lao động – thương binh và xã hội thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về thanh tra. Thanh tra tài chính thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về quản lý tài chính bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về thanh tra. Cơ quan bảo hiểm xã hội [...]

Xem thêm...
Seo quảng cáo website tại tphcm

Hiện đại hóa quản lý bảo hiểm xã hội

Hiện đại hóa quản lý bảo hiểm xã hội Nhà nước khuyến khích đầu tư phát triển công nghệ và phương tiện kỹ thuật tiên tiến để quản lý, thực hiện bảo hiểm xã hội. Đến năm 2020, hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý bảo hiểm xã hội trong phạm vi cả nước. Điều 10. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về bảo [...]

Xem thêm...
Seo từ khóa lên tốp tại tphcm

Nguyên tắc bảo hiểm xã hội

Nguyên tắc bảo hiểm xã hội Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do người lao động lựa [...]

Xem thêm...
Rượu vang Chateau Sansonnet-St Emilion Grand Cru

Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động

Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 10 Nghị định này. Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày. Điều 14. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động [...]

Xem thêm...
Rượu vang Botalcura Nebbiolo-Premium Wine

Thời hạn của giấy phép lao động

Thời hạn của giấy phép lao động Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của một trong các trường hợp sau đây nhưng không quá 02 năm: Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết; Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam; Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài; Thời hạn hợp đồng hoặc [...]

Xem thêm...
Rượu vang đón tết

Trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Người lao động nước ngoài quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 172 của Bộ luật Lao động. Các trường hợp người lao động nước ngoài khác không thuộc diện cấp giấy phép lao động, bao gồm: a) Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của [...]

Xem thêm...
Điều 29 về kinh doanh rượu vang

Tiền lương

Tiền lương Tiền lương theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau: Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để thực hiện công việc nhất định, bao gồm: a) Mức lương theo công việc hoặc chức danh là mức lương trong thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy [...]

Xem thêm...
Mua bán Rượu vang tại quận Thủ Đức

Ủy quyền trả tiền bảo hiểm

Ủy quyền trả tiền bảo hiểm Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được ủy quyền cho tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi chi trả số tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi. Việc ủy quyền phải thông qua hợp đồng ủy quyền trả tiền bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật. Nội dung hợp đồng ủy quyền phải nêu rõ trách nhiệm của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi trong việc [...]

Xem thêm...
Botalcura Cayao- Icon Wine

Cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi

Cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được tiếp cận dữ liệu thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 13 Luật bảo hiểm tiền gửi. Các thông tin được tiếp cận từ dữ liệu thông tin của Ngân hàng Nhà nước cụ [...]

Xem thêm...

Cấp chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi

Cấp chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi Chậm nhất là 15 (mười lăm) ngày trước ngày khai trương hoạt động, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải nộp đủ hồ sơ đề nghị cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Luật bảo hiểm tiền gửi cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ [...]

Xem thêm...